Kubki reklamowe dla szkół

Kubki reklamowe

Kubki reklamowe

Szkoły są miejscem gdzie coraz częściej spotkać się można z działaniami o charakterze marketingowym, prowadzonymi przez różnorodne firmy czy instytucje. Działania takie zawierają w sobie także dystrybucję gadżetów reklamowych. Są to przedmioty o atrakcyjnych walorach wizualnych, których dodatki czy rozmaite specjalne funkcje sprzyjają zainteresowaniu ze strony klientów – w przypadku szkół są nimi przede wszystkim uczniowie. Jakie gadżety reklamowe mogą być dystrybuowane w szkołach i jak konkretnie proces dystrybucji może wyglądać?

Kubki reklamowe mogą być dobrym przykładem ze względu na fakt, że są przedmiotami o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne także w szkołach. Są przydatne np. na stołówkach, do spożywania napojów. Stąd ich dystrybucja w szkołach jest niezmiernie ułatwiona.

Kubki reklamowe powinny zostać odpowiednio przygotowane, aby nadawały się do szkół. Po pierwsze, element reklamowy – może nim być logo firmy (najczęściej producenta lub emitenta) ponadto nazwa, krótkie hasło reklamowe promujące firmę lub branżę, w której operuje, itp. Każda z tych treści powinna być uzupełniona o elementy ciekawe z punktu widzenia uczniów, tzn. zdjęcia, obrazki, rysunki oraz teksty słowne utrzymane w tematyce, którą uczniowie najczęściej się interesują.

Można wymienić wiele takich tematów. Należy w nich uwzględnić także tematy bezpośrednio związane ze szkołą, tzn. poszczególne przedmioty szkolne, treści odnoszące się do wiedzy w sensie ogólnym, itp. Ponadto mogą to być tematy atrakcyjne dla dzieci, jak kreskówki, gry komputerowe, gwiazdy muzyki czy sportu, itp.

Wszystkie takie treści połączone zgrabnie powinny wzbudzać zainteresowanie uczniów. Dystrybucja zatem jest dodatkowo ułatwiona. Poza nabyciem kubków przez szkołę do wykorzystywania w stołówce, kubki reklamowe mogą być oferowane w sklepikach, mogą stanowić nagrodę w konkursach organizowanych przez szkołę lub podmioty zewnętrzne, mogą także być rozdawane w ramach różnorodnych akcji. Każda forma dystrybucji jest dobra, należy jednak uwzględnić możliwość dotarcia do maksymalnej liczby uczniów. Wówczas działania marketingowe tego rodzaju będą skuteczne.